RODZAJE PYTAŃ ORAZ METODY UDZIELANIA ODPOWIEDZI.

W ramach narzędzia do tworzenia ankiet Examinare dostępne są wszelkie rodzaje pytań pozwalające na utworzenie właściwej ankiety. Nie zawracamy głowy naszym użytkownikom zbędnymi zagadnieniami technicznymi, natomiast respondenci nie będą mieć problemu z udzieleniem odpowiedzi na pytania.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

DOSTĘPNE METODY UDZIELANIA ODPOWIEDZI:


Pytanie wielokrotnego wyboru (1 odpowiedź prawidłowa)

Najczęściej stosowany typ pytań w ankietach i kwestionariuszach. Ponadto można dodać pole tekstowe w celu uzyskania opinii zwrotnej od respondenta.

Przykłady:

– Płeć
– Wskazania dotyczące wieku
– Pytania typu „Tak” lub „Nie”
oraz inne.

Pytanie wielokrotnego wyboru (kilka odpowiedzi prawidłowych lub żadna)

Stosowane przeważnie w ankietach, w których chcemy uzyskać od respondenta więcej niż 1 odpowiedź. Ponadto narzędzie Examinare odnotowuje brak udzielenia odpowiedzi. Istnieje również możliwość zaznaczenia, które pytania mają być obowiązkowe.

Przykłady:

– Pytania odnośnie usługi
– Pytania odnośnie korzystania z produktu
– Wybieranie opcji
oraz inne.

Pytanie z polem tekstowym (1 odpowiedź prawidłowa do wpisania)

Stosowane, jeśli chcemy, aby respondent udzielił odpowiedzi poprzez wprowadzenie tekstu. Bardziej zaawansowana wersja tego typu pytania to „Pytanie z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi)”.

Przykłady:

– Wprowadź swoje imię
– Napisz, co myślisz
– A może warto wypróbować…
oraz inne.

Skala Osgood (skala z przeciwstawnymi odpowiedziami)

Skala Osgood najczęściej stosowana jest w kwestionariuszach dotyczących budowania marki oraz indywidualnych odczuć respondenta. Polega to na zestawianiu przeciwstawnych sobie odczuć. Skala może zawierać od 2 do 7 stopni.

Przykłady:

– Ciepło Vs. Zimno
– Jasny Vs. Ciemny
– Mądry Vs. Głupi
oraz inne.

Skala stopniowa

Stosowana często w przypadku kwestionariuszy dotyczących oceny usługi. Respondent musi ocenić poziom obsługi lub rozliczeń. Jedna skala stopniowa może spowodować zmniejszenie stopnia wykorzystania pytań wielokrotnego wyboru, ale również może sprawić, że kwestionariusz będzie bardziej zbyt zaawansowany dla przeciętnego respondenta i doprowadzić do zmniejszenia liczby głosów.

Przykłady:

– Jak oceniasz nasze działy: Dział obsługi, Dział rozliczeń, Dział wsparcia technicznego, Dział sprzedaży
– Wskaż, jak oceniasz nasze: Ceny, Poziom obsługi, Czas uzyskania rozwiązania, Podejście pracownika do klienta
oraz inne.

Instrukcje

Instrukcje nie należą do typu pytań, jednakże są stosowane w celu dodatkowego objaśnienia następujących kroków i można je wykorzystać w dowolnej części kwestionariusza lub ankiety.

Stosowane jako objaśnienia:

– Następne kroki
– Jak postępować podczas oceniania pytań w skali Osgood lub skali stopniowej
– Mogą prezentować ogólne informacje
oraz inne.

Pytanie z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi prawidłowych wprowadzanych jako tekst)

Pytania z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi wprowadzanych jako tekst) to bardziej zaawansowany wariant opcji „Pytania z polem tekstowym”. Opcja ta umożliwia wskazanie wszystkich pól jako obowiązkowe lub opcjonalne oraz pozyskanie informacji dodatkowych od respondentów.

Przykłady:

– Wprowadź swoje: imię, adres, kod pocztowy i kraj.
– Wprowadź numer seryjny oraz nazwę produktu, którego używasz w celu zgłoszenia żądania o wsparcie.
– Sprawdź i popraw następujące dane
oraz inne.

Ceny

Konto biznesowe
26 EUR
Cena / miesiąc
 • Testuj przez 7 dni
 • Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
 • Publikuj 3 ankiety w tym samym czasie
 • Biblioteka gotowych szablonów
 • Wsparcie emailowe
 • Obsługa czatu na żywo
 • Wsparcie telefoniczne
 • 1 użytkownik administracyjny
 • Dodatkowi użytkownicy 50% zniżki
 • Uzyskaj 10% rocznej subskrypcji
Konto nielimitowane
69 EUR
Cena / miesiąc
 • Testrun przez 7 dni
 • Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
 • Publikuj nieograniczoną liczbę ankiet
 • Biblioteka gotowych szablonów
 • Wsparcie emailowe
 • Obsługa czatu na żywo
 • Wsparcie telefoniczne
 • Moduły i integracje Examinare
 • Dostęp do Examinare API
 • Osobisty menedżer konta
 • 1 użytkownik administracyjny
 • Dodatkowi użytkownicy 50% zniżki
 • Uzyskaj 10% rocznej subskrypcji
Wersja dla uczniów
15 EUR
 • Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
 • Opublikuj 2 ankiety w tym samym czasie
 • Biblioteka gotowych szablonów
 • Tylko pomoc techniczna przez e-mail
 • 1 użytkownik administracyjny
 • Nie można dodać dodatkowych użytkowników
 • Wymagany jest dowód rejestracji w szkole
 • Subskrypcja na 3 miesiące
Respondenci

Do respondentów można dotrzeć poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacji, na przykład urządzenia elektroniczne czy strony internetowe, lub telefonicznie.

W zależności od charakterystyki odbiorców docelowych oraz celów klienta, tworzone ankiety mogą mieć charakter publiczny lub prywatny.

Ankiety i kwestionariusze publiczne.

W przypadku ankiet publicznych kwestionariusze można udostępniać, wykorzystując odnośniki do strony internetowej lub na przykład poprzez załączenie ich w ramach comiesięcznego newslettera. Wszystkie odpowiedzi zebrane w ramach ankiet publicznych są w 100% anonimowe.

Ankiety i kwestionariusze prywatne.

W ramach ankiet prywatnych zaproszenia do udziału w ankiecie można wysyłać do respondentów na prywatne adresy e-mail lub telefony komórkowe. Każde zaproszenie zawiera unikalny odnośnik, natomiast narzędzie Examinare pozwala zapobiec dublowaniu się odpowiedzi tego samego respondenta. W przypadku ankiet prywatnych można sprawdzić, jaką odpowiedź udzielił dany respondent, jednakże raport końcowy można wygenerować w taki sposób, aby wszelkie dane miały charakter anonimowy.

Najnowsze wiadomości

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

Czytaj więcej

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Czytaj więcej

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

Czytaj więcej