Czym są jakościowe badania rynku?

2014-04-18

Wiele firm boryka się z koniecznością przeprowadzenia badań rynkowych z powodu braku informacji na wczesnym etapie, wejścia na nowy rynek lub planowania nowego produktu. Takie podejście jest uzasadnione, ponieważ pomaga to uniknąć niechcianych błędów strategicznych, dostosować plan firmy, określić, które obszary wymagają uwagi, a które z nich są nieistotne. Badanie preferencji konsumenckich wymagań i stałego monitorowania sytuacji jest również ważnym elementem strategii rozwoju firmy, która nie chce być w tyle za konkurentami lub dzielić się z nimi segmentami rynku docelowego.

Istnieją różne poglądy i podejścia do przeprowadzania badań rynkowych. Przed podjęciem decyzji o ich konieczności należy ustalić, które z nich są najbardziej odpowiednie dla strategii i produktów firmy. Istnieją ilościowe i jakościowe badania rynkowe. W tym artykule skupimy uwagę na dwóch ostatnich.

Jakościowe badania rynku pomagają zidentyfikować motywy, które wpływają na decyzję konsumenta o dokonywaniu zakupów i ich oczekiwaniach dotyczących określonego produktu. W przeciwieństwie do badań ilościowych, które opierają się na uzyskaniu pewnej liczby opinii respondentów i pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie danych statystycznych, badania jakościowe są niestandaryzowane i pozwalają na postawienie hipotez dotyczących zachowań i reakcji klientów, wpływ niektórych czynników przy podejmowaniu decyzji. Innymi słowy, pierwsza jest oparta na cyfrach, a druga na słowach.

Oto zadania, które są rozwiązywane przez jakościowe badania rynkowe:

- Określenie wymagań i powodów zakupu określonych towarów;

- Badanie percepcji promocji, produktów i kampanii PR;

- Ocena klienta lub usługi biznesowej.

Jakościowe badania rynku dają możliwość nie tylko przeanalizowania motywacji i postrzeganej reakcji nabywców, ale także dzięki zastosowaniu specjalnych technik, ujawniają nieświadome składniki zachowania i podejmowanie decyzji w określonych warunkach.

Głównymi metodami jakościowego badania rynku są wywiady pogłębione, grupy fokusowe i wywiady ekspertów.

Wywiad pogłębiony to nieformalna, osobista rozmowa, prowadzona przez specjalistę psychologa według przygotowanego wcześniej scenariusza. Celem takiego wywiadu jest określenie reakcji respondenta i jego stosunku do różnych zagadnień. Psycholog popycha rozmówcę do dyskusji na interesujące go tematy i analizuje jego działania. Zazwyczaj w ankiecie uczestniczy jeden respondent, ale dopuszcza się także udział dwóch lub trzech osób. Aby zbadać i przeanalizować reakcje niewerbalne, przeprowadza się wideo z wywiadów.

Grupa fokusowa to jakościowe badanie rynku oparte na zbiorowym wywiadzie dotyczącym określonego tematu. Grupa składa się z 8-12 specjalnie wybranych respondentów, którzy omawiają konkretne pytanie. Nagrywanie wideo odbywa się również podczas prowadzenia prac badawczych. W zależności od przebiegu konwersacji lista spornych pytań może być poprawiona lub uzupełniona. Grupa fokusowa jest popularnym rodzajem badań, ze względu na swoją elastyczność i efektywność, a także możliwości zrozumienia przyczyn zachowań i motywów klientów.

Wywiad ekspercki to ankieta, której członkowie są ekspertami w danej dziedzinie. Pozwala to na uogólnienie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia specjalistów w pytaniu badawczym. Wiarygodność i trafność otrzymanych informacji w tym przypadku jest bardzo wysoka, a ankieta eksperta może być stosowana w okolicznościach, w których badanie ilościowe nie jest możliwe lub jest nieskuteczne. Kolejna analiza i przetwarzanie zebranych danych jest bardzo ważne w tego typu badaniach.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju badania rynku chcesz przeprowadzić, współpraca z Examinare sprawi, że twoja praca będzie bardziej komfortowa i wydajna. Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie i pomoc w przeprowadzaniu ankiet. Również możemy wykonać całą pracę dla Ciebie. Jeśli jesteś zainteresowany jakościowymi badaniami rynku, skontaktuj się z Examinare - liderem skandynawskim w zakresie ankiet i badań online.

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z Examinare

+48618801400


Oferta cenowa

Oferta cenowa

Dowiedz się, jak Examinare może Ci pomóc! Wkrótce jeden z naszych ekspertów Examinare skontaktuje się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i korzyści płynące z rozwiązań Examinare.

Wypełnij formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Firma *

Nazwa *

Telefon (Na przykład: +46700000000) *

E-mail *

Opisz usługę, którą chcesz nam dostarczyć.
(po otrzymaniu wiadomości e-mail możesz przesyłać pliki do utworzonego e-maila)

Szacowany budżet
(przybliżona liczba z walutą) *

Pytanie antyspamowe

5+3= *

Newsletters from Examinare