Aktywuj stronę początkową w ankiecie

Jeśli chcesz wyświetlić stronę informacyjną, kiedy respondenci po raz pierwszy odwiedzają Twoją ankietę, możesz użyć strony startowej. Przejdź do sekcji Ankiety -> Edytuj w ankiecie, na której chcesz dodać stronę startową. Kliknij opcję menu "Utwórz stronę początkową tej ankiety", a następnie wprowadź tekst w wyświetlonym oknie dialogowym. Jeśli chcesz dezaktywować stronę startową dla tej ankiety, kliknij opcję "Edytuj stronę startową" i wybierz "Nie używaj strony startowej".

Uwaga: po uruchomieniu strony startowej opcja menu zmienia nazwę z "Utwórz stronę początkową tej ankiety" na "Edytuj stronę startową".