Dodaj tekst, aby uzyskać więcej instrukcji

Czasem trzeba dodać przyjazne wyjaśnienie lub wyjaśnienie bez dodawania tego tekstu do wyników. Aby to zrobić, musisz przejść do trybu Edycja ankiet "Ankiety" -> "Edytuj" w ankiecie. Znajdź pytanie, na które chcesz dodać tekst i kliknij "Instrukcje". Tutaj możesz zdecydować się na wyświetlenie instrukcji nad pytaniem lub poniżej niego, zanim pojawią się tam opcje po kliknięciu przycisku "Zapisz", aby zakończyć dodawanie tekstu do pytania.

Jeśli chcesz usunąć instrukcję, kliknij "Instrukcje" w sposób opisany powyżej i opróżnij obszar tekstowy ze wszystkich jego treści i kliknij przycisk "Zapisz".