Export / Import ankiet

EKSPORTUJ SWOJE BADANIA

Czasami musisz wyeksportować ankietę lub ankiety, aby móc ją przesłać do innego użytkownika Examinare lub przesłać go do tłumacza. Oto kroki, aby to zrobić:

1. Przejdź do sekcji "Ankiety" i kliknij "Edytuj" w ankiecie, którą chcesz wyeksportować.

2. Kliknij "Pobierz" i zapisz plik na lokalnym komputerze.

IMPORTUJ SWOJE BADANIA

Czasami trzeba zaimportować tłumaczenie swojej ankiety lub zaimportować ankietę utworzoną przez innego użytkownika Examinare.

1. Przejdź do sekcji "Ankiety" i kliknij przycisk "Importuj".

2. Prześlij plik.

3. Sprawdź swoją ankietę i w razie potrzeby dokonaj ostatecznych korekt.