Głosowanie przez SMS

Aby głosować przez SMS, respondenci muszą wysłać wiadomość SMS na numer telefonu wyświetlony w sekcji "Podsumowanie". Respondenci mogą przesłać swoją odpowiedź w postaci wiadomości SMS adresowanej do numeru telefonu z treścią zawierającą frazę wpisaną obok ikony telefonu komórkowego, a następnie opcję odpowiedzi w pełnym tekście lub numer podany w tabeli "Podsumowanie".

Na przykład:

Wiadomość SMS: +46730125060
Komunikat: MP10104 1

Jeśli chcesz zmienić frazę SMS-in (wyrażenie wprowadzone przed opcją), możesz utworzyć nową frazę SMS-in w zależności od potrzeb używając łączników SMS-IN. Więcej informacji w menu "Złącza SMS-IN".