Examinare API

ACTIVATE EXAMINARE API

Aby uaktywnić dostęp do interfejsu API dla swojego programisty, przejdź do sekcji "Settigns" -> "Advanced Settings". W tym dziale uaktywnij Examinare API, klikając przełącznik z "Off" na "On". Gdy aktywny jest interfejs API Examinare, na ekranie pojawi się zarówno "Klucz API", jak i "FirmaID". Klucz API jest wygenerowanym polem i jeśli dezaktywujesz i zareaktywujesz Examinare API, te informacje zostaną zastąpione.

Dokumentacja API w języku angielskim jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

https://developer.examinare.com/apidocs/